SZKIC-BIURO PROJEKTOWE

SZKIC-BIURO PROJEKTOWE

JAK PRACUJEMY

 

PROJEKT FUNKCJONALNY

Pakiet zaadresowany do Klientów, którym zależy na indywidualnym projekcie układu funkcjonalnego

powstającego czy istniejącego już domu bądź mieszkania.

W skład projektu zmian lokatorskich wchodzą:

- wizualizacje wybranych pomieszczeń 

- układy funkcjonalne wnętrza (obejmujące rzuty poziome

przedstawiające układ ścian, a także rozplanowanie kuchni, łazienki oraz lokalizację mebli),

-plan funkcjonalny, uwzględniający istotne detale, powstały w oparciu o wybraną propozycję,

-plan zawierający dokładne rozmieszczenie punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej,

a także centralnego ogrzewania.

PROJEKT KOMPLEKSOWY

Pakiet, który powstał z myślą o tych, wymagających kompleksowej obsługi. Składa się on z:

-propozycji układów funkcjonalnych wnętrza (obejmujących rzuty poziome przedstawiające

układ ścian, a także rozplanowanie kuchni, łazienki oraz lokalizację mebli),

-planu funkcjonalnego, uwzględniającego istotne detale, powstałego w oparciu o wybraną

propozycję,

-profesjonalnych wizualizacji, przygotowanych w specjalnym programie graficznym,

-projektu montażu punktów instalacji: elektrycznej, hydraulicznej oraz centralnego ogrzewania,

-przykładowych projektów podłóg (uwzględniających kolorystykę oraz materiał),

-projektów przedstawiających prostopadły widok każdej ściany z osobna (z doborem kolorystyki,

materiałów służących do wykończenia oraz oprawy okiennej),

-projektu sufitów wraz ze wszystkimi detalami,

-projektu zabudowy kuchennej uwzględniającego sprzęt AGD, przykładowy zestaw mebli kuchennych

itd. wraz z kosztorysem,

-opisów realizacyjnych zamieszczonych przy rysunkach technicznych przygotowanych

dla wykonawców,

-listy przykładowych elementów wyposażenia wnętrza i dodatków architektonicznych,

-jednej/dwóch wizyt specjalisty pełniącego nadzór autorski.

NADZÓR AUTORSKI

Zaadresowany do Klientów, którzy życzą sobie, by projektant sprawował opiekę nad postępem

prac w obrębie inwestycji celem weryfikacji, czy ich realizacja jest zgodna z wcześniejszą koncepcj.

Oferta ta obejmuje nie tylko usługi świadczone w ramach projektu kompleksowego, ale i wizyty w

związku ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Ma on formę spotkań, w trakcie których projekant wnętrz omawia kwestie techniczne ze specjalistami

realizującymi prace wykończeniowe, co minimalizuje ryzyko błędu i umożliwia projektantowi

wprowadzenie ewentualnych zmian.

REALIZACJA „POD KLUCZ”

Rozszerzony Nadzór Autorski

Wycena indywidualna – cena takiej usługi zależna jest od wielkości inwestycji, w obrębie której będą

przeprowadzane prace, jej lokalizacji, a także wybranego zakresu współpracy.

Pakiet Rozszerzonego Nadzoru Autorskiego skierowany jest do najbardziej wymagających Klientów,

gdyż wiąże się z przejęciem kontroli prac realizacyjnych, w imieniu inwestora.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą brać udziału w procesie realizacji.

W ramach Rozszerzonego Nadzoru Autorskiego możemy zaoferować szeroki zakres kontroli postępu

prac w obrębie inwestycji. Ponadto, proponujemy Państwu pełen nadzór nad produkcją elementów

aranżacyjnych oraz dostawą mebli i materiałów wykończeniowych. Opcja

‚Pod Klucz’ natomiast, stanowi ogromne udogodnienie dla Klienta, który w przypadku jej wyboru,

zostanie całkowicie odciążony z potrzeby kontaktów z wykonawcami.

W zależności od tego, jaki zakres współpracy został wybrany przez Klienta, świadczymy następujące

usługi:

-rekomendacja odpowiednich firm wykonawczych, które w kompleksowy sposób zajmują się wyceną

oraz późniejszą realizacją prac zgodnie z wybraną przez Klienta koncepcją,

-koordynacja harmonogramu prac gwarantująca płynność następowania ich po sobie, aż po finalne

sprzątanie lokalu, a także kontrola zakupu i dostawy materiałów wymienionych w zaakceptowanym

przez Klienta zestawieniu,

-stały kontakt z wykonawcami realizującymi wszystkie prace, celem dokonania ewentualnych

uzgodnień i omówienia szczegółów dotyczących zastosowanych rozwiązań technologicznych,

-obecność na terenie inwestycji celem kontroli właściwego tempa pracy oraz wprowadzenia zmian,

w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej,

-koordynacja, zakup oraz dostawa mebli, a także montaż elementów uwzględnionych w projektach

wnętrza.

PROJEKT „NA ODLEGŁOŚĆ”

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, wzbogaciliśmy ofertę o usługę projektu na

odległość. Istnieje zatem możliwość zarówno przygotowania projektu wnętrza zlokalizowanego w

dowolnym miejscu w kraju lub za granicą, jak i inwestycji usytuowanej w Warszawie lub okolicy, dla

inwestora przebywającego poza granicami kraju. Dodatkowo, przy drugiej  z wymienionych możliwości,

oprócz samego projektu, zapewniamy obsługę inwestycji wraz z jej realizacją ‚Pod Klucz’.

Usługa projektowania wnętrz na odległość skierowana jest do osób, które:

-posiadają nieruchomość w Polsce, w znacznej odległości od Warszawy,

-posiadają nieruchomość za granicą,

-posiadają nieruchomość na terenie Warszawy i okolic, lecz nie mogą brać udziału w spotkaniach,

by na bieżąco śledzić proces prac w obrębie inwestycji.

Wszelkie konsultacje kwestii dotyczących standardowego procesu projektowego odbywają się drogą

mailową oraz telefoniczną. Kompletny zestaw dokumentów projektowych przesyłamy Klientowi

pocztą bądź za pośrednictwem kuriera.

ETAPY PROJEKTOWANIA

Rozpoczynamy od niezobowującego, bezpłatnego spotkania mającego na celu poznanie preferencji

Klienta oraz przedstawienie realnych możliwości projektowych wnętrza. Dzięki temu, jesteśmy w tanie

określić kierunek dalszej współpracy.

Następnie, opracowujemy kosztorys przygotowania projektów. Po jego akceptacji, możemy przejść

do realizacji prac.

By jak najlepiej poznać gust oraz potrzeby funkcjonalne naszych Klientów, opracowaliśmy ankietę z

kompletnym zestawem pytań, a odpowiedzi na nie umożliwią nam rzetelną analizę preferencji.

Na tym etapie Klient informuje o wysokości budżetu, który jest w stanie przeznaczyć na prace w

obrębie inwestycji.

Praca koncepcyjna:

Rozpoczyna się od opracowania wstępnych wizualizacji, uwzględniając rzuty płaskie wraz z układem

ścian oraz rozmieszczeniem podstawowych mebli.

Na tej podstawie, otrzymujemy finalny układ funkcjonalny projektowanego wnętrza. Jeśli zostanie

zaakceptowany, możemy przejść do przygotowania wizualizacji końcowych wnętrz.

Opracowujemy trójwymiarowy model inwestycji, bazując na uzyskanych informacjach, upodobaniach

kolorystycznych i materiałowych, a także potrzebach funkcjonalnych. Brak sprecyzowanych oczekiwań

nie utrudnia współpracy. Wręcz przeciwnie, dzięki temu projektant zyskuje możliwość wykazania się

swoją wiedzą, pomysłowością oraz znajomością najświeższych trendów z zakresu aranżacji wnętrz.

Rezultatem wcześniejszych prac są wizualizacje, oparte o powstały układ funkcjonalny, uwzględniający

kolorystykę wnętrza oraz niezbędne materiały zawarte w szczegółowym zestawieniu.

Chcemy, by nasz Klient był usatysfakcjonowany, więc opracowanie będące podsumowaniem każdego

etapu jest przesyłane pocztą elektroniczną oraz konsultowane podczas spotkań. Płynność wymiany

informacji gwarantuje uzgodnienie wszelkich szczegółów jeszcze na etapie wizualizacji, co w znaczny

sposób ułatwia podjęcie decyzji dotyczących wykończenia, umeblowania itd. W tym samym czasie,

przygotowujemy szereg propozycji materiałowych.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej:

W sytuacji, gdy propozycje rozwiązań zostaną zaakceptowane, następuje zamknięcie procesu kreacji i

przejście do przygotowania projektu wykonawczego, opartego na rysunkach technicznych i wcześniejszych

koncopcjach. Potrzebny czas na realizację zależny jest od wielkości powierzchni, na której będą prowadzone

prace oraz ilości detali, które musiałyby być uwzględnione w projektach indywidualnych.

Sprawowanie nadzoru nad realizacją:

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu, w przypadku skorzystania z usługi nadzoru autorskiego

bądź jego rozszerzonej wersji, równocześnie zaczyna się współpraca projektanta z wykonawcami.

Zależnie od wybranej formy nadzoru, ma ona postać konsultacji odbywających się na miejscu

inwestycji i wiąże się ze sprawowaniem opieki nad spójnością prac realizacyjnych z założoną

koncepcją. Usługa ta może być również całkowitym przejęciem roli inwestora, koordynacji prac,

transportu materiałów oraz  elementów wyposażenia, do momentu gdy gotowa

realizacja zostanie przekazana Klientowi.

Największą korzyścią płynącą z usług nadzoru autorskiego i jego rozszerzonej wersji, jest możliwość

uniknięcia ewentualnych błędów, które mogłyby zaburzyć spójność realizacji z założoną koncepcją.

Ponadto, istnieje możliwość dokonania zmian, jeśli pojawiłyby się wcześniej nieprzewidziane

problemy wykonawcze.

Usługa rozszerzonego nadzoru autorskiego gwarantuje Klientowi możliwość rezygnacji z kontaktów z

wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji prac w obrębie inwestycji przez pracownię. Docenią ją

z pewnością ci, którzy z różnych powodów nie mogą bądź nie chcą samodzielnie uczestniczyć w

spotkaniach celem kontroli postępu prac, nawet w lokalach urządzanych pod kątem późniejszego wynajmu.

Terminarz:

Czas niezbędny na opracowanie kompleksowego projektu wnętrza, od momentu podpisania umowy

do przekazania kompletnej dokumentacji jest zależny od:

-metrażu projektowanej powierzchni,

-ilości elementów wymagających indywidualnych projektów, tempa pracy z Klientem nad opracowanymi

projektami we wszystkich etapach – terminarza spotkań i akceptacji naszych propozycji,

-ilości koniecznych korekt dokonanych w trakcie prac nad projektem na życzenie Klienta.

Lata doświadczeń pokazują nam, że potrzeba około 4-5 tygodni oraz 4-6 spotkań, by przejść przez

każdy etap prac projektowych  wspólnie z Klientem. Przekazanie dokumentacji oraz rozliczenie realizacji

stanowi zamknięcie etapu pracy projektowej.